परीक्षाफल प्रकाशन सम्बन्‍धमा

आदरणिय अभिभावकज्यू, शिक्षक साथीहरु एवं विद्यार्थी भाइबहिनीहरु,

कोभिड – १९ का महामारीका कारण शैक्षिक सत्र २०७७ को परीक्षाफल प्रकाशन गर्न ढिलाई भएको भएता पनि यो वर्षको शैक्षिक सत्र २०७८ जेष्‍ठ मसान्‍त सम्म रहने भएकोले नर्सरी देखि कक्षा ९ सम्मका विद्यार्थीहरुको अन्‍तिम परीक्षाको परीक्षाफल अनलाईन मार्फत यहि मिति २०७८ साल जेठ २३ गते आइतवार हुने व्यहोरा सम्वद्ध सबैको जानकारीको लागि यो सूचना जारी गरिएको छ ।

डा. टिका राम भट्ट

प्रधानाध्यापक

Leave a Reply