Student Code of Conduct

1. Students are required to enter the school premises before 10 a.m. in proper dress code.  
2. All students must enter the by 10:10 after the morning assembly.  
3. Students must not leave the class without an emergency case. You need to wear an out permit card in case you have to leave your class. 
4. Students must remained disciplined all the time.
5. Students are not allowed to use mobile phones  inside the school premises unless used for learning process.
6. Students are not allowed to wear caps, nail polish, earrings, colors, bracelet and any other forms of cosmetics.  
7. अध्ययन अध्यापन अवधिमा प्रत्येक दिन पढाएका पाठको पुनरावृत्ति एवं भोलिपल्ट पढाई हुने पाठका बारेमा सम्बन्धित शिक्षकसंग राय सल्लाह लिई अध्ययन गर्नुपर्नेछ ।
८. विद्यालयका कुनैपनि सामग्रीहरुको हेरचाह तथा जतन गर्नु प्रत्येक बालबालिकाको दायित्व हुनेछ ।
९.आफूभन्दा ठूलालाई आदर गर्ने तथा सानालाई माया गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्नेछ ।
१०. अध्ययन अध्यापन अवधि भर वा विद्यालय हाता भित्र र वाहिर कुनै पनि किसिमको अश्लिल शब्दहरुको प्रयोग कदापि गर्न पाइने छैन ।
११.स धैं सभ्य एवं शिष्ट भाषाको प्रयोग गरि एउटा सभ्य नागरिकको परिचय दिन सबै बालबालिकाहरु उद्धत रहनुपर्नेछ ।
१२. कुनैपनि बालबालिकाहरुले आफुले नसक्ने कार्यहरु गर्न अघि सर्नु हुदैन ।
१३. विद्यालयमा अध्ययनरत सबै बालबालिकाहरु एकै घरका सदस्यहरु भएकाले सबैले मिलेर बस्नुपर्नेछ ।
१४. विद्यालयमा रहँदा कुनै समस्या परेमा तुरुन्त कक्षा शिक्षक वा विद्यालय प्रशासनलाई खबर गर्नुपर्नेछ ।
१५. कुनैपनि बालबालिकाले आफ्नो साथीहरु वा कुनैपनि अपरिचित व्यक्तिलाई कक्षा शिक्षकको वा विद्यालय प्रशासनको स्वीकृती वेगर विद्यालय हातामा ल्याउन पाइनेछैन ।
१६. कुनैपनि बालबालिकाले कक्षा शिक्षक वा विद्यालय प्रशासनको स्वीकृती वेगर विद्युतिय सामानहरु जस्तै कम्प्यूटर, क्यामरा, रेडियो तथा टेलिभिजन जस्ता वस्तुहरुको प्रयोग गर्न पाइने छैन। यदि कसैलाई प्रयोग गर्न आवश्यक भएमा कक्षा शिक्षक वा विद्यालय प्रशासनको स्वीकृती लिएर मात्र त्यस्ता वस्तुहरुको प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
१७. विद्यालय धुम्रपान तथा मदिराजन्य वस्तु निषेधित क्षेत्र भएकाले कसैले चुरोट, खैनी, तथा धुम्रपान एवं मदिराजन्य वस्तुको उपभोग गरेको देखेमा तुरुन्त कक्षा शिक्षक वा विद्यालय प्रशासनमा खबर गर्नुपर्नेछ ।
१८. विद्यालयलाई सफा राख्नु यस विद्यालयमा अध्ययन गर्ने सबै बालबालिकाहरुको कर्तव्य भएकाले शौचालय तथा अन्य भित्ताहरुमा लेख्ने कार्य गर्नुहुदैन । त्यस्तो गरेको पाइएमा सख्त कारवाही गरिनेछ ।
१९. कागजपत्रहरु एवं फोहोरजन्य पदार्थहरुलाई निश्चित ठाँउमा वा फोहोर राख्ने भाँडोमा राख्नुपर्छ ।
२०.विद्यालय शान्ति क्षेत्र भएकाले सबै विद्यार्थीहरु एक आपसमा मिलेर बस्नुपर्ने छ । यदि कोहि कसैले झगडा गरेको पाइएमा त्यस्ता विद्यार्थीहरुलाई एक पटकका लागि मात्र चेतावनी दिइनेछ अन्यथा झगडाको प्रकृति हेरी हदै सम्मको कारवाही गरिनेछ ।
२०. कक्षाकोठामा अध्ययन गरिरहदा शिक्षकहरुले भनेका कुराहरु राम्ररी ध्यान दिएर सुन्ने तथा अन्तरक्रिया गर्ने र नबुझेका कुराहरु सम्बन्धित शिक्षकसंग कक्षा कोठामा वा अन्य समयमा समय लिएर मात्र सोध्ने ।
२१. शिक्षकहरुले अह्राएका विद्यालय वा पठनपाठनसंग सम्बन्धित कार्यहरु गर्ने ।
२२. नियमित रुपमा गृहकार्य गर्ने । गृहकार्य गर्न अटेर गर्ने विद्यार्थीहरुलाई ३ पटकसम्म नसिहत दिइनेछ भने तत्पश्चात पनि गृहकार्य नगरेको पाइएमा त्यस्ता विद्यार्थीहरुको अभिभावक बोलाई निजलाई विद्यालयबाट निष्काशन समेत गर्न सकिनेछ ।
२३. आफु अनुपस्थित हुनुपर्ने भएमा कक्षा शिक्षकसंग पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने छ । यदि कुनै आपतकालिन अवस्था आइपरेर वा अन्य कुनै कारणबाट स्वीकृति नलिई विदा बस्नुपर्ने भएमा भोलिपल्ट आई विदाको स्वीकृति लिनुपर्ने छ । विदा लिनुपुर्व अनिवार्य रुपमा अभिभावकको स्वीकृती लिनुपर्ने छ ।
२४. नियमित रुपमा विद्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने छ । यदि कुनै विद्यार्थीले विद्यालयमा ७५ प्रतिशत हाजिर नभएमा त्यस्ता विद्यार्थीहरु लाई कुनै पनि परीक्षामा सामेल गराइने छैन ।
२५. विद्यालय आइसकेपछि आपतकालिन अवस्थामा बाहेक कुनै पनि अवस्थामा कक्षा शिक्षक वा विद्यालय प्रशासनको स्वीकृती वेगर कक्षा छाडेर विद्यालय बाहिर जान पाइने छैन । विद्यालय समयमा विद्यालयबाट बाहिर निस्कनुपर्ने भएमा गेट पास लिएर मात्र निस्कनुपर्ने छ ।
२६. छात्राहरुको व्यक्तिगत समस्याहरु विद्यालयको फोकल शिक्षकलाई जानकारी गराई सहयोग लिने ।
२७. आ–आफ्नो पालो परेको दिनमा ध्ब्क्ज् क्तबतष्यल सफा गर्नुपर्नेछ ।
२८. कक्षा शिक्षकले तोकिदिएको स्थानमा अनिवार्य रुपमा बस्नुपर्ने छ । यदि कसैले स्थान परिवर्तन गरेको पाइएमा निजलाई ३ पटक सम्म चेतावनी दिइनेछ र चौथो पटक पनि त्यस्ता गल्ति गरि अटेर गरेमा त्यस्ता विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयबाट हदै सम्मको कारवाही वा निष्काशन समेत गर्न सकिनेछ ।
२९. राष्ट्रियता, भाषा र संस्कृतिको उत्थानको निमित्त सधैं प्रयत्नशिल रहनुपर्ने ।
३०. विद्यालयमा आयोजित कुनै पनि कार्यक्रममा अनिवार्य उपस्थित भई सक्रिय रुपमा भाग लिने ।