Teacher Code of Conduct

१. शिक्षक तथा कर्मचारीहरु विहान १० बजे उपस्थित भई कम्तिमा ६ घण्टा विद्यालयमा रहने र खाली घण्टीको समयमा विद्यालय हाता भन्दा बाहिर विना स्वीकृति नजाने ।
२. बिदा बस्दा विद्यालय प्रशासनबाट १ दिन अगावै बिदाको फाराम भरि बिदा स्वीकृत गरेर मात्र बिदा बस्ने ।
३. महिनामा २ दिन भन्दा बढि बिदा नबस्ने र बस्नु पर्ने भएमा कारण सहित लिखित निवेदन दिई स्वीकृति लिएर मात्र बस्ने ।
४. विद्यालयमा उपस्थित भएपछि वा नहुदै आधा दिनको बिदा लिनुपर्ने भएमा कम्तिमा तीन घण्टा विद्यालयमा रहने । तर एक वा दुई घण्टि मात्र मिलाउनुपर्ने भएमा सो समयको गणना गरि ५ घण्टि भए पछि एक दिनको बिदामा मिलान गर्ने ।
५. लिखित जानकारी बिना विदा बस्नुपरेमा वा कुनै आपतकालिन अवस्था आईपरेमा भने फोन वा क्ःक् मार्फत जानकारी गराउने र भोलिपल्ट लिखित रुपमा स्वीकृत गराउने ।
६. आफनो कक्षा खाली भएका बखत सम्बन्धित तहको इन्चार्ज वा स. प्र.अ.÷प्र.अ. ले बिदामा रहेका शिक्षकको कक्षा लिन अ¥हाएको खण्डमा विना शर्त कक्षा लिने ।
७. कक्षाकोठामा पुरै समय बिताउने र बिचैमा कक्षा छाडि कक्षा कार्य दिएर कक्षाकोठा बाहिर नबस्ने ।
८. आफु कक्षाकोठामा अध्यापन रहदा अति आवश्यकिय वा विशेष परिस्थिति बाहेक अन्य अवस्थामा विद्यार्थीहरुलाई बाहिर नपठाउने । पठाउनै पर्ने भएमा इग्त् एभचmष्त अबचम लगाएर मात्र पठाउने ।
९. प्रशासनको स्वीकृति नलिई वा विना जानकारी अन्य सहकर्मीसंग घण्टी साटेर कक्षा नलिने ।
१०. शिक्षण सिकाइको प्रयोजन भन्दा अन्य प्रयोजनका लागि कक्षा कोठामा झोला वा मोबाईल फोन लिएर जान नहुने ।
११. विद्यालयले औपचारिक रुपमा आयोजना गरेको कुनै पनि कार्यक्रममा पुरा समय बस्ने । यदि पुरा समय बस्न नसक्ने भएमा सम्बन्धित तह इन्चार्जको सहमतिमा आधा दिन वा घण्टि गणना गरेर मात्र विद्यालयबाट निस्कने ।
१२. कक्षा शिक्षकले आफ्नो कक्षाका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको व्यक्तिगत प्रगति सम्बन्धमा मासिक बैठकमा सो सम्बन्धि छलफल गरि समस्याको समाधान गर्ने ।
१३. विद्यार्थीहरु कक्षा समयमा कक्षा बाहिर रहेको पाइएमा निज विद्यार्थीहरुलाई कक्षा भित्र जान लगाउने ।
१४. अध्ययन अध्यापनको अलावा विद्यालयले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी पूर्ण रुपमा बहन गर्ने ।
१५. त्रैमासिक शिक्षण सुधार योजना, दैनिक पाठ योजना तथा वार्षिक शैक्षेणिक योजना तयार पारी सोहि बमोजिम शिक्षण गर्ने ।
१६. विद्यालयले उपलब्ध गराएको विद्यार्थी निरन्तर मूल्याङ्कन फाराम दैनिक रुपमा प्रयोग गर्ने ।
१७. आफूले अध्यापन गरेको विषयको प्रत्येक पाठ सकिएपछि पाठको, प्रत्येक एकाई सकिए पछि एकाईको र प्रत्येक महिनाको अन्तमा मासिक परीक्षा लिई त्यसको लिखित प्रतिवेदन तह इन्चार्ज मार्फत स.प्र.अ. लाई बुझाउने र सोहि बमोजिम विद्यार्थीलाई पृष्ठपोषण दिने ।
१८. कक्षाकोठामा अनुशासन कायम गर्न हरदम प्रयत्नशील रहने ।
१९. आवश्यकता अनुसार वा कम्तिमा महिनाको ४ वटा शैक्षिक सामग्री निर्माण गरी अध्यापन गर्ने ।
२०. बालमैत्री एवं दण्डरहित शिक्षण गर्ने ।
२१. कमजोर विद्यार्थीहरुका सम्बन्धमा उनीहरुका अभिभावकसंग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरि विद्यार्थीहरुको बारेमा सत्य तथ्य पत्ता लगाई सोहि बमोजिम आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त शिक्षण गर्ने ।
२२. विद्यालयको शैक्षिक पात्रोमा उल्लेख भए बमोजिम वा विद्यालयले तोके बमोजिम आफूले अध्यापन गर्ने विषयका प्रश्नपत्रहरु निर्माण गर्ने ।
२३. प्रत्येक त्रैमासिक परीक्षामा आफ्नो विषयको उत्तरपुस्तिका एवं प्राप्ताङ्क शैक्षिक पात्रोमा उल्लेख भए बमोजिम विद्यालयमा बुझाउने ।
२४. विद्यालयमा हुने प्रत्येक बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भई आफ्ना रायहरु प्रस्तुत गर्ने ।
३०. पाठ्यपुस्तक भन्दा पनि पाठ्यक्रममा आधारित भई जिवनोपयोगी शिक्षण गर्न तयार रहने ।
३१. आवश्यकता बमोजिम वा वर्षमा कम्तिमा दुईवटा विषयमा कार्यमुलक अनुसन्धान गरि त्यसको प्रतिवेदन विद्यालयमा बुझाउने ।
३२. शिक्षक आचार संहिताको पूर्ण रुपमा पालना गर्ने ।
३३. विद्यालय पोशाक अनिवार्य लगाउने ।
३४. विद्यालयमा शैक्षिक वातावरण कायम गर्न हरदम प्रयत्नशील रहि पधानाध्यापकले दिएको निर्देशनको पूर्ण रुपमा पालना गर्ने ।